VRIJSTELLING

4

In deze vrijstelling vertegenwoordigt "ik" of "mij" de deelnemer:

Ik erken dat ik me vrijwillig heb aangemeld om deel te nemen aan een of alle online programma's of bewegings- en welzijns lessen met Forest of Freyja.

Als tegenprestatie voor deelname aan deze programma's of les(sen), ga ik akkoord met het vrijstellen van claims, het afzien van aansprakelijkheid en het aanvaarden van risico's.

Namens mezelf, mijn erfgenamen, executeurs, beheerders en elke andere persoon die mogelijk een belang heeft bij de toepasselijk wet of de werking van de wet, doe ik hierbij afstand van alle claims die ik of dergelijke partijen nu of in de toekomst kunnen hebben.

Ik stel vrij van aansprakelijkheid, Forest of Freyja. de eigenaresse Selina Straver en elke andere assistent, partner, gelieerde onderneming of aannemer voor persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of verlies of welke aard dan ook die ik heb geleden als gevolg van deelname aan enige activiteit in de klas(sen). Ik ben medisch, fysiek, mentaal en emotioneel en in alle opzichten fit en in staat om deel te nemen aan de les(sen).