Disclaimer

3

Door gebruik te maken van mijn (Forest of Freyja) websites en te participeren in en/of het aanschaffen van mijn services, geef jij (de gebruiker/participant) aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Forest of Freyja. 

DISCLAIMER: VRIJSTELLING VAN  GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: 

  1. Niets op deze site is een vervanging van jouw eigen beste oordeel. Het materiaal op deze websites is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen juridisch, medisch of ander professioneel advies over welk onderwerp dan ook. Ik deel educatieve en informatieve bronnen die bedoeld zijn om je te helpen slagen in je beweging en welzijn.

  2. Ik ben geen gediplomeerd medisch of gezondheidsprofessional, noch ben ik een gediplomeerd psycholoog. Als bewegings- en welzijnscoach verleen ik GEEN medische, diëtetiek diensten of probeer ik een fysiek, mentaal of emotioneel probleem te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. Mijn diensten vervangen niet de zorg van psychologen of andere zorgprofessionals. De informatie op mijn websites en programma's is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan je arts of andere gekwalificeerde zorgverleners voordat u een nieuw gezondheidsregime onderneemt.

  3. In mijn aanbod heb ik mijn talenten, kennis en energie samengebracht, met de bedoeling je te helpen en te begeleiden in je beweging en welzijn. Ik kan geen van de resultaten die je wilt bereiken, door een van mijn aanbiedingen te volgen, garanderen . Ik zal mijn uiterste best doen om je de juiste kennis en tools aan te reiken, om de kans voor jou om alleen te slagen zo groot mogelijk te maken. Door deel te nemen stem je er echter mee in dat jij als enige verantwoordelijk bent, voor het uiteindelijke succes of falen en resultaat  van uw eigen inspanningen en dat jouw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden buiten mijn kennis en controle zijn. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid om voldoende tijd te reserveren om het programma te volgen en resultaten te creëren waar je baat bij hebt.

  4. Door deel te nemen aan een van mijn bewegingslessen, ongeacht of de sessie die wordt gehouden via een online platform of persoonlijke ontmoeting plaatsvindt, gaat u ermee akkoord dat Forest of Freyja niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig letsel of schade die kan voortvloeien uit deelname aan de bewegingslessen. U stemt ermee in de instructies van mij of een andere coach die is ingehuurd door Forest of Freyja op te volgen. Als je medische beperkingen of blessures hebt, raadpleeg dan altijd uw zorgverlener voordat je deelneemt.

  5. Je bent je ervan bewust dat mijn programma's, tenzij duidelijk vermeld in de productomschrijving, groepsprogramma's zijn en dus niet bestaan ​​uit 1-op-1 coaching en begeleiding.

  6. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van mij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst beperkt tot vergoeding van de schade, ten hoogste het bedrag van de bedongen prijs van de aankoop verbonden aan deze overeenkomst (exclusief btw).

  7. Forest of Freyja aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige indirecte schade, verlies, letsel en schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op informatie op deze websites of programma's. Alle gezondheidsgerelateerde onderwerpen die op deze site of in mijn programma's worden gedeeld, zijn uitsluitend de mening van de auteur of gastauteur. Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door een derde partij. Producten of verklaringen zijn niet bedoeld om een ​​ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Raadpleeg altijd uw eigen mening en/of uw zorgverlener.

  8. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt er geen garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, volledig en/of up-to-date is. De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en de reproductie, permanente opslag of doorgifte van de inhoud van deze site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Forest of Freyja. Deze website en de inhoud ervan worden geleverd zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van de inhoud die hierin wordt gevonden.

  9. Ik kan niet garanderen dat mijn service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Ik garandeer niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van mijn services 100% nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je stemt ermee in dat ik op elk moment de service voor onbepaalde tijd kan verwijderen of de service op elk moment kan annuleren, zonder kennisgeving aan jou.

  10. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat jouw vermogen of onvermogen om gebruik te maken van mijn services, op eigen risico is. Het aanbod en alle producten, programma's en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve indien uitdrukkelijk door mij vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Forest of Freyja, mijn directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan van uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is mijn aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.